تاريخ روز : دوشنبه 30 فروردین 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت معدنی دماوند (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 سهامداران محترم   

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت معدنی دماوند نخواهد بود.
جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری 5 عدد کد بورسی مي باشد

2-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقيقي شماره شناسنامه مي باشد.

****** در صورت وجود صفر در اول شماره شناسنامه ، رمز عبور بدون صفر وارد شود ******

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی